Poděkování

22.11.2015 17:27

Děkujeme všem, kteří se rozhodli v roce 2015 u nás strávit dovolenou, doufáme, že se líbilo a těšíme se nashledanou v přístím roce.

J+L